Disclaimer

Veggipedia heeft bij de totstandkoming van deze website naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld. Veggipedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Veggipedia behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te allen tijde te verbeteren of te wijzigen en is niet aansprakelijk voor de ontoegankelijkheid of tijdelijke niet beschikbaarheid van de website. Aan informatie welke in enige vorm op deze website wordt aangeboden met betrekking tot regelgeving kunnen geen rechten worden ontleend.

Vragen over de inhoud van deze website of het gebruik hiervan? Stuur je e-mail naar info@nagf.nl.